×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/06/01 - 07:19
  • بازدید : 247
  • تعداد بازدیدکننده : 245
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

بررسی مسمومیت با سموم ارگانوفسفات با و بدون سم پایرترویید در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم ، ازسال2021 تا 2023.

در  طی 30 ماه مدت مطالعه (دی ماه 2021 تا مرداد2023)  18مورد مسمومیت با سم ارگانوفسفات با (Mix) یا بدون )(OP سم پایترویید وارد تحقیق شدند.  12مورد (66.7%) مسمومیت با سم ارگانوفسفات  )   (OP   و 6مورد33.3%)) مسمومیت با سم ارگانوفسفات وپایترویید(mix) درطی 2سال  ونیم در بیمارستان لقمان حکیم بستری شدند.از نظر جنسی 11بیمار(61.1%) دختر و 7 بیمار38.9%))  پسر بودند.از نظر سنی کم سن ترین  بیمار 12 ماهه و بیشترین سن بیمار 13 ساله بود.

میانگین سنی بیماران 39.2+63.3 ماه بود و22.2% بیماران 4 ساله بودند.

علت مسمومیت در15نفر( 94.4 %)  اتفاقی وفقط 1 مورد (5.6%)عمدی به قصد خودکشی بود.83.3% بطور خوراکی مسموم شدند ،1مورد استنشاقی و 2 مورد مصرف موضعی پوستی هر دو بعلت درمان پدیکولوز با توصیه عطاری بود.

نوع سم مصرفی کلر پریفوس در 10 مورد ، سایپرمترین در 6 مورد،مالاتیون 2 مورد ،دیازینون 2 مورد و1 مورد سم اتیون بود.

4بیمار(22.2%) در ICUبستری شدند  .از این 4 مورد یک مورد مصرف عمدی و یک مورد مصرف جلدی بود.

علایم بالینی:

از بین علایم موسکارینی و نیکوتینی شایعترین یافته تهوع واستفراغ83.3% ، سیالوره44.4% و میوز 22.2%  بود.

از نظر هوشیاری 3بیمار (16.7%)کاهش سطح هوشیاری داشت و 15بیمار  (83.3%) اختلال هوشیاری نداشتند .

میزان آنزیم سودوکولین استراز بدو مراجعه 6378+4795.18 و 24 ساعت بعد 5567.22+4808.33 گزارش شد که کمترین مقدار 99 در گروه OP بود .مقدار آنزیم در گروه OP 4908.57  +5507.18و در گروه  Mix 4423.14+ 7974.5بود اما از آماری اختلاف معنی داری نداشتند.(p = 0.3)  در 9بیمار(50%) بیماران سطح آنزیم نرمال بالای 5320گزارش شد.

در7مورد ( 58.33% )از بیماران OP سطح سودوکولین استراز پایین تر ازحد نرمال بود. که از نظر اماری باگروه mix تفاوت معنادارنبود. (P value=0.62)

از 9 بیماری که سطح کولین استراز پایین داشتند دو نفر (22.2%) فقط علایم خفیف تهوع را داشتند.

 

MIX(n=6)

OP(n=12)

 

56±12.39

67±47.57 

سن (ماه)

33.3%

75%  

جنس (مونث)

16.7%

16.7%

فاسیکولاسیون

0

8.3%

تشنج

0

16.7%

اسهال

16.7%

0

افزایش ادرار

0

33.3%

میوز

0

16.7%

برونکوره

66.7%

91.7%

تهوع استفراغ

0

16.7%

اشک ریزش

33.3%

50%

سیالوره

33.3%

0

میدریاز

در بیماران op 2 نفر(16.6%) POP SCORE بین 4تا7 داشتند و 10 نفر 83.3% pop score بین 0تا 3 داشتند که از نظر اماری معنادارنبود. (P value=0.52)

دوز آتروپین تجویز شده  در بیماران 2.73+9.6  میلی گرم و دوزپرالیدوکسیم PAM تجویزی  968.88  3902.65 ± بود که در 2 گروه اختلاف آماری معنی دار نبود.ماکزیمم دوز آتروپین از بیماران OPو41 mg بود.

مدت درمان بیماران در بیمارستان63±58.78 ساعت بوده است  و مدت بستری بیماران ICU معادل 52±5.6 ساعت بوده است.

هر چند ازنظر آماری معنی دار نبود اما شدیدترین بیماران و طولانی ترین دوره درمان در 2 بیمار)(OP که یکی بدنبال مسمومیت عمدی و دیگری مالیدن به پوست سر به توصیه عطاری برای پدیکولوز سر بودند.

خوشبختانه تمام بیماران با حال عمومی خوب مرخص شدند و مورد ی از عوارض حاد یا تأخیری وفوتی نداشتیم.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی
  • گروه خبری : 130621
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب