×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات مسمومین:

          تاریخ موافقت اصولی: 1384/12/6

          تاریخ موافقت قطعی: 1388/12/16

مرکز تحقیقات مسمومین، ابتدا در سال های 82 و 83 با پیگیری های مستمر و بی وقفه جناب آقای دکتر پژومند، دکتر طالایی و سایر همکاران جهت مورد تصویب قرار گرفتن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی گردید (البته از سال 79 تا 82 نیز اقداماتی در جهت راه اندازی و معرفی مرکز صورت گرفت که موفقیت آمیز نبود.) سپس این مرکز فعالیت خود را با ریاست آقای دکتر پژومند و قائم مقامی و معاونت پژوهشی دکتر هاله طالایی و برخورداری از محققین و اساتید صاحب نام کشور در تواریخ مصوب و افتتاح 84/12/6 و 85/2/25، شروع نمود. این مرکز واحدی غیر مستقل و نوپا مستقر در بیمارستان لقمان حکیم که خود قدمتی 70 ساله دارد، می باشد. با توجه به فعالیت های درمانی مرتبط با بیماران مسموم که در بخش مسمومین این بیمارستان صورت می گیرد، لذا مرکز در این بیمارستان بنا نهاده شده است. این مرکز در سال 88 موفق به کسب موافقت قطعی و اصولی شد و حتی در سال 90 قابلیت پژوهشکده شدن را دارا شد که با توجه به اعلام عدم امکان آن زمان تاکنون به تعویق افتاد. این مرکز با حمایت و پشتیبانی رئیس بادرایت وقت دانشگاه جناب آقای دکتر علی رضا زالی و معاونت پژوهشی دکتر خالق نژاد در 25 اردیبهشت 1385 در بیمارستان لقمان حکیم افتتاح گردید.

 

فعالیت های مرکز

شرکت و همکاری فعال در کنگره های سم شناسی و مسمومیت های داخلی و خارجی با ارائه مقالات و پوستر

حضور فعال سالانه در کنگره های عفونی و سمپوزیومها با ارائه مقالات و پوستر

برگزاری دوره های باز آموزی پزشکان عمومی در رابطه با اعتیاد و مسمومیتها (دو نوبت در طول سال با اجرای نظام پزشکی)

عضویت اعضای هیئت علمی مرکز در هیئت تحریریه مجله توکسیکولوژی اراک

برگزاری کلاس های آموزشی مرکز تحقیقات مسمومین در چهارشنبه هر هفته بطور مرتب  (جهت آموزش فلوهای مسمومیت بالینی و دستیاران تخصصی داخلی، طب اورژانس و پزشکی قانونی و کارورزان توسط  استاد هاله طالایی)

برگزاری ژورنال کلاب به صورت در آخرین سه شنبه هر ماه با هدف حل مسئله و مشکلات کاربردی بخش و  ICUمسمومین با حضور اساتید محترم مسمومین، دستیاران پزشکی قانونی، طب اورژانس و داخلی، فلوهای بیهوشی و اینترن ها

این مرکز به طور مرتب در آذرماه هر سال در جشنواره پژوهشی شرکت کرده و دارای غرفه می باشد و در هر دوره عناوینی از قبیل پژوهشگر برتر هیئت علمی، غیرهیئت علمی و مرکز تحقیقاتی غیرمستقل منتخب را کسب کرده است.

 

دستاوردهای مرکز

در سال 85 در هفتمین جشنواره پژوهشی، خانم  دکتر هاله طالایی قائم مقام و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین موفق به کسب امتیاز اولین پژوهشگر برتر هیئت علمی  و خانم دکتر ریحانه پناهنده موفق به کسب امتیاز اولین پژوهشگر برتر غیر هیئت علمی شدند.

در سال 86 در هشتمین جشنواره پژوهشی آقای دکتر شادنیا موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر علمی شدند.

در سال 87 درنهمین جشنواره پژوهشی مرکزتحقیقات مسمومین به عنوان مرکز غیر مستقل منتخب اعلام شد.

در سال 88 در دهمین جشنواره  پژوهشی خانم دکتر طالایی به عنوان پژوهشگر برتر هیئت علمی انتخاب شدند.

در سال 89 در یازدهمین جشنواره پژوهشی آقای دکتر شادنیا موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر علمی شدند.

در سال 93 در جشنواره ابوریحان آقای دکتر شادنیا به عنوان هیات علمی ( دانشیار) کسب رتبه نمودند.

در سال 1401 در بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) با سر دبیری آقای دکتر بابک مصطفی زاده به عنوان مجله برتر دانشگاه برگزیده شد.

در سال 1402 مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) در آخرین رتبه بندی مجموعه کلاریویت آنالیتیک ضریب تاثیر (IF) برابر 0.3 اخذ کرد.

  
تنظیمات قالب