×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز:

این مرکز در نظر دارد با توجه به ویژگی های بسیار به عنوان مرکزی واحد و معتبر درخاورمیانه شناخته شود. به منظور دستیابی به جایگاه فوق مراتب ذیل را در نظر دارد:

تعاملات داخلی و بین المللی موثر وسازنده و دستیابی به طرح های چند مرکزی داخلی و خارجی

برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تربیت شده

تولید وثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا

مأموریت:

مرکزتحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1385 فعالیت خودرا با برخورداری

از محققین و اساتید صاحب نام کشور شروع نموده است.

فعالیتهای این مرکز عمدتا شامل پژوهش درخصوص اولویت های پژوهشی براساس راهبرد دانشگاه می باشد.

پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی

تربیت نیروهای انسانی محقق و متخصص

تشویق و جلب به همکاری پزشکان و کارشناسان پژوهشی علاقه مند

فراخوان طرح های تحقیقاتی ازسایردانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مثل عفونی ، ریه و سل ، انجمن سم شناسی ، ایدز و مرکز تحقیقات

علوم دارویی دانشگاه تهران ، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران

همکاری با مرکز سم شناسی کانادا

همکاری با دپارتمان فارماکولوژی ، توکسیکولوژی دانشگاه تورنتو کانادا

تعامل با اساتید سم شناسی سایر کشورها.

چشم انداز:

این مرکز در نظر دارد با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد خود به جایگاهی واحد و معتبر درخاورمیانه دست یابد و در این راستا مقرر است تا اقدامات زیر را تحقق بخشد:

1 –تعاملات داخلی و بین المللی موثر وسازنده بین بخش های مسمومین بیمارستان ها و سازمان های پزشکی قانونی کشور داشته باشد.

2- در اجراء پروژه های تحقیقاتی چند مرکزی داخلی و خارجی مشارکت و آنها را مدیریت نماید.

3 –در تربیت نیروهای کارآمد مرتبط با تحقیقات مسمومین برای خود و دیگران اقدام و راهکاریهای کاهش موارد مسمومیت را بررسی و پیشنهاد نماید.

4- در ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا، انتشار مقالات مرتبط و ثبت پتنت محصولات فناورانه خود اقدام نماید.

 

Affiliation : 

در پایگاه های داده Scopus و PubMed افلیشن مرکز "Toxicological Research Center" می باشد و در پایگاه داده WoS افلیشن مرکز "Toxicol Res Ctr" می باشد. 

ماموریت:

مرکزتحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1385 فعالیت خود را با برخورداری  از محققین و اساتید صاحب نام کشور شروع نموده است.  فعالیتهای این مرکز عمدتا شامل پژوهش و فناوری درخصوص اولویت های پژوهشی و فناوری براساس راهبرد دانشگاه بشرح زیر می باشد.

1 –پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در حوزه مسمومیت ها

2 –برگزاری کارگاههای آموزشی و مهارت آموزی برای کارکنان حوزه سلامت

3 –پرداخت گرانت های تشویقی و جلب همکاری پزشکان و کارشناسان پژوهشی علاقه مند به مسمومیت های بالینی در انجام پروژه های تحقیقاتی

  4 –فراخوان طرح های تحقیقاتی مرتبط با موارد مسمومیت ها و ارائه راهکارها در کاهش موارد مسمومیت و مرگ و میر ناشی از آنها

5 –عقد تفاهم نامه های همکاری بین مرکز و سایر مراکز تحقیقاتی مثل عفونی ، ریه و سل ، انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران ، ایدز و مراکز تحقیقات  علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی

اهداف کلان:

ردیف

عنوان هدف کلان

نقاط قوت

نقاط ضعف

تهدید

فرصت

1

ارتقاء سطح کیفی و کمی تحقیقات و قناوری

وجود فضای تحقیقاتی و فناوری مناسب در داخل بیمارستان لقمان حکیم

کمبود نیروی انسانی متخصص کارآمد

وجود مراکز هم عرض، کاهش منابع مالی اختصاص یافته به مرکزبدون در نظرگرفتن برنامه های پیش بینی شده

حمایت مؤثر نهاد های دولتی و حمایت مسئولین کشوری از فعالیت های مرکز

2

افزایش ظرفیت نیروی انسانی مرکز

امکان برقراری ارتباطات بین مرکز و مراکز مشابه

نامتناسب بودن بودجه اختصاص یافته

عدم هماهنگی پژوهش های انجام شده با نیاز های جامعه

وجود نگرش شبکه سازی امر تحقیق در کشور

3

افزایش تولیدات علمی در حوزه مسمومین

وجود تجهیزات آزمایشگاهی بالقوه جهت اندازه گیری سطح سرمی داروها

نداشتن ردیف بودجه ای مستقل

وجود قوانین دست و پا گیر

وجود گرانت های تحقیقاتی در سطح کشور و جهان

 

 

استراتژی ها:

1) استراتژی مربوط به هدف کلان 1: سوق دان فعالیت های تحقیقاتی با توجه به محدودیت منابع

2) استراتژی مربوط به هدف کلان 2: تلاش برای جذب و به کار گیری نیرو های مجرب و متخصص

3) استراتژی مربوط به هدف کلان 3: حداکثر بهره گیری از امکانات نهاد های موجود کشور و ظرفیت های بین المللی 

تنظیمات قالب