×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پادکست طرح "بررسی اثر درمان روتین رابدومیولیز با و بدون تجویز همزمان مونته لوکاست بر سیر توقف و بهبودی رابدومیولیز" آقای دکتر عرفان طلب

/uploads/166/2023/Oct/15/پادکست طرح مونته لوکاست در رابدومیولیز.m4a

پادکست طرح تحقیقاتی "بررسی مسمومیت با سموم ارگانوفسفات با و بدون سم پایرترویید در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم ، سال2021" خانم دکتر فرنقی

/uploads/166/2023/Oct/15/AUDIO-2023-09-26-20-48-58.m4a

پادکست طرح تحقیقاتی  " بررسی تحلیلی اثربخشی دوزهای متفاوت پروتکل انسولین دوز بالا (HDI ) در مسمومیت فسفید آلومینیوم در بیمارستان لقمان حکیم"  آقای دکتر مصطفی زاده

/uploads/166/2023/Oct/16/Mehregan 31.m4a

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب