چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > طرحهای تحقیقاتی 
 
 

 

تاریخ ارسال/ تصویب

وضعیت طرح

عنوان فارسی طرح

نام و نام خانوادگی مجری اول

ردیف

۱۳۹۳ پایان یافته بررسی موارد هیپو و هیپرترمی در بیماران مسمومیت های مختلف، مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم از بهمن ماه سال 92 تا بهمن ماه سال 93 هاله طالایی  1
۱۳۹۳ در حال اجرا تعیین انواع مضایعات پوستی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مسمومین به علت سوء مصرف مواد و مسمومیت دارویی هاله طالایی و نصیری 2
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسی Out come بیماران بستری در ICU مسمومین بیمارستان لقمان با میزان پرولاکتین سرم و تست های تیروئیدی شاهین شادنیا و مهدوی نژاد 3
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسی روند تغییرات سطح لاکتات سرمی در بیماران با مسمومیت قرص برنج بستری در ICU مسمومین بیمارستان لقمان شاهین شادنیا 4
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسی عوامل موثر بر پیامد بیماران دچار مسمومیت با دیگوکسین مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان لقمان حکیم در فاصله سال های 89 تا 93 شاهین شادنیا 5
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسي ميزان وقوع نارسايي هاي خالص کبدي،کليوي ويا هپاتو رنال در بيماران با مسموميت استامينوفن بستري شده در بخش مسمومين بيمارستان لقمان از مهر ماه سال 92 تا مهرماه93 عبدالکریم پژومند 6
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسي تاثير گروه درماني بر وابستگان به مواد افيوني ارجاع شده از مرکز تحقيقات مسمومين بيمارستان لقمان حکيم عبدالکریم پژومند 7
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسي سطح خوني سرب درمصرف کنندگان شيشه دربيمارستان لقمان حکيم درسال1393 شاهین شادنیا 8
۱۳۹۳ پایان یافته بررسي ارتباط بين يافته هاي الکتروکارديو گرافيک با مسموميت حاد ارگانوفسفره، از نظر پروگنوستيک فاکتور شاهین شادنیا 9
۱۳۹۳ در حال اجرا بررسي موارد مسموميت با کلشي سين در بيماران بخش مسموميتهاي بيمارستان لقمان حکيم طي سالهاي 86 تا92 شاهین شادنیا 10
۱۳۹۳ پایان یافته بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي در بيماران دچار مسموميت حاد با آمفتامين و مشتقات آن از سال 1390 تا انتهاي سال1392 شاهین شادنیا 11
۱۳۹۳ پایان یافته بررسي رابطه ميزان بروز VAP با نوع مسموميت در بيماران بخش مراقبت هاي ويژه مسمومين بيمارستان لقمان حکيم هاله طالایی 12
۱۳۹۳ پایان یافته فاکتور های پروگنوستیک VAP در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه مسمومین و جنرال بیمارستان لقمان حکیم هاله طالایی  

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسي دموگرافيك و شاخص هاي پيش آگهي مسموميت حاد با ترامادول در بيماران بستري در بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران ( از سال 1387 لغايت 1391)

شاهین شادنیا

14

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسي يافته هاي سي تي اسکن مغز بيماران دچار مسموميت شديد با متانول همراه با يافته هاي باليني

عبدالکریم پژومند

15

۱۳۹۲

 

پایان یافته

تجربه طب فراگير(روش هاي مختلف پزشکي اينتگرتيو)بر روي بيماران با سابقه خودکشي در طي شش ماه

هاله طالایی

16

۱۳۹۲

 

پایان یافته

بررسي رابطه سطح گلبول هاي سفيد خون، استيل کولين سرم وGCS با مسموميت حاد ارگانوفسفره (از نظر پروگنوستيک فاکتور)

هاله طالایی

17

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسي اثر پزشكي اينتگرتيو، شفا محور بر ارتقا ءكيفي سلامت

هاله طالایی

18

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسی یافته های باليني و آزمايشگاهي و نقش آنها بعنوان اندكسهاي پروگنوستیک بیماران مراجعه کننده با مسمومیت با والپروئیک اسید علیرغم عدم دریافتL-کارنیتین

حسن امیری

19

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسی میزانQT Dispersion در بیماران دچار مسمومیت با داروهای کاردیوتوکسیک مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم و ارتباط آن با شدت مسمومیت و Outcome بیماران

حسین حسنیان مقدم

20

۱۳۹۲

پایان یافته

بررسي وجود آسينتو باکتر وتعيين نوع اينتگرون آن در خاک و محيطICU مسمومين بيمارستان لقمان

هاله طالایی

21

۱۳۹۱

پایان یافته

بررسي سطح قند خون در مسمومين با ترامادول

عبدالکریم پژومند

22

۱۳۹۱

 

پایان یافته

بررسی موارد مسمومیت با متادون دربیمارستان لقمان حکیم طی سالهای1379-1390

شاهین شادنیا

23

۱۳۹۱

پایان یافته

بررسي سطح منوکسید کربن به روش پالس کو-اکسیمتری در موارد مسمومیت با فسفید آلومینیوم

حسین حسنیان مقدم

24

۱۳۹۱

پایان یافته

بررسی مقایسه ای استفاده از لوله تراشه با مجرای اسپیراسیون ساب گلوت در مقایسه با لوله تراشه معمول در کاهش میزانvap در بیماران اورژانس

شاهین شادنیا

25

۱۳۹۱

پایان یافته

بررسی مقايسه تيكوپلانين با ونكومايسين در عفونت استاف مقاوم بيمارستانيmrsaدر ticu

هاله طالایی

26

۱۳۹۱

پایان یافته

 بررسی فراوانی Re-Intubation در بیماران با مسمومیت ارگانوفسفره بستری شده درICU مسمومین در بیمارستان لقمان حکیم

شاهین شادنیا

27

۱۳۹۱

پایان یافته

بررسی کارآيي بالینی داروی نالترکسون در مسمومیت حاد با مواد اوپیوئیدی در بیماران غیروابسته

حسين حسنيان مقدم

28

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسي سطح سرمي كورتيزول دربيماران مسموم با قرص برنج مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم تهران در سال -1390.

فریبا فرنقی

29

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسی روند شیوع آسینتوباکتر ومقاومت چند دارویی آن در بخش مراقبتهای ویژه مسمومین در طی 5 سال ( از سال 1385 تا 1390)

هاله طالایی

30

۱۳۹۰

پایان یافته

 

بررسي تغییرات EKGدر بیماران معتاد تحت درمان با متادون( 6 ماه پس از شروع درمان)

عبدالکریم پژومند

31

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسی کراتین فسفوکیناز سرم (CPK( به عنوان شاخص احتمالی شدت در مسمومیت ارگانو فسفره

عبدالکریم پژومند

32

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسي تاثير تهويه معده اي در سم زدايي مسموميت با فسفيد آلومينيوم

حسین حسنیان مقدم

33

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسی هوش هيجانی و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد عادی

محمد علی امام هادی

34

۱۳۹۰

پایان یافته

بررسی اینده نگر تغییرات درجه حرارت در بیماران با مسمومیت اورگانو فسفره در بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم

هاله طالایی

35

۱۳۹۰

پایان یافته

اندازه گیری اسید فرمیک در تشخیص مسمومیت با متانول

حسین حسنیان مقدم

36

۱۳۸۹

پایان یافته

بررسی نقش آنتی اکسیدانی تجویز عضلاني آلفا توکوفرول (ویتامین E) در درمان بیماران دچار مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم

شاهین شادنیا

37

۱۳۸۹

پایان یافته

بررسی الگوی مسموميت با قرص برنج (فسفيد آلومينوم) مراجعه كننده به بيمارستان لقمان تهران

هاله طالایی

38

۱۳۸۹

پایان یافته

بررسی نقش آنتی اکسیدانی تجویز وریدی ان- استیل سیستئین (NAC) در درمان بیماران دچار مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم

کامبیز سلطانی نژاد

39

۱۳۸۹

پایان یافته

ارزیابی پیش آگهی مسمومیت با متانول با ارائه یک فرمول کلینیکی سریع

عبدالکریم پژومند

40

۱۳۸۹

پایان یافته

بررسي نقش عمل ساكشن در خارج نمودن قرص فسفيد آلومينيوم و گاز فسفين از دستگاه گوارش فوقانی در درمان بيماران دچار مسموميت حاد با فسفيد آلومينيوم

بابک مصطفی زاده

41

۱۳۸۸

پایان یافته

بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در کودکان مراجعه کننده با مسمومیت حاد با متادون

فاطمه فرشته مهرگان

42

۱۳۸۸

 

پایان یافته

بررسی فراوانی نسبی استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین درپنومونی ناشی از ونتیلاتوربیماران ICU مسمومین لقمان

هاله طالایی

43

۱۳۸۷

پایان یافته

بررسی اثر یوگا دربازتوانی بیماران معتاد به مواد مخدر(1387-1388)

هاله طالایی

44

۱۳۸۷

پایان یافته

بررسي ميزان شيوع پنوموني آسپيراسيون در بيماران مسموم بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مسمومين بيمارستان لقمان حكيم و تعيين عوامل خطر ساز(سال 1386)

شاهین شادنیا

45

۱۳۸۷

پایان یافته

بررسي اثردرماني سولفات منیزیم در مسمومیتهای ناشی از ترکیبات آنتی دپرسانت سه حلقه ای در مركز مسموميت هاي بيمارستان لقمان حكيم

بابک مصطفی زاده

46

۱۳۸۷

پایان یافته

بررسی تغییرات قلبی عروقی در بیماران دچار مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان لقمان حكيم

هاله طالایی

47

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.